Pohybové hry

Rozcvička + pokus

Čarodějnickou rozcvičku a chemický pokus pro děti připravily lektorky Monika a Markéta.

Pojďte si zacvičit!

Motivace pro domácí cvičení pro rodiče s dětmi

připravila lektorka Jiřina Velenská.


Jistě máte doma víčka od PET lahví.

Vyzkoušejte si s dětmi několik senzomotorických cvičení,

která děti i Vás na chvíli zabaví.

Cvičení přizpůsobte věku a dovednostem dětí.


Přenášení víček z krabičky (misky) na určené místo

(po jednom, po dvou víčkách) bez měření nebo s měřením času:


- podle zadané barvy;

- do nádobky stejné barvy;

- barvu zadáme např.anglicky.

Cestu na určené místo ztížíme podlezením židle, provázku…


1. Na Popelku:

Z volně rozsypaných víček vybírá podle pokynu dítě barvu víček

a třídí do určeného tvaru např. kolečka, řádky, písmenka, číslice…


2. Přenášení víček na metu, např. do misky, na barevnou čtvrtku,

do jiné místnosti:


- na hlavě;

- na zádech (v předklonu);

- na nose (se zakloněnou hlavou);

- na hřbetu paže;

- na nártu;(přísuny);

- jako želva;( v pohybu na čtyřech);

- jako krab.


4. Sbírání a schovávání víček bosou nohou (vsedě, ve stoji)


- z vymezeného prostoru (např. z kruhu vytvořeného provázkem)

do nádoby stejné barvy;


- schovej pod levou, pravou nohu (chodidlem).


5. Kde je víčko?

(Cvičení ve dvojicích – jeden manipuluje s kelímkem, druhý hádá)


Víčko nebo různý počet víček se zakryje kelímkem, na chvilku se odkryje

a znovu zakryje. Druhý z dvojice hádá:

- kolik víček bylo zakrytých;

- jaká barva je schovaná apod.


6. Cvrnkání víček (vleže, vsedě)

- kdo nejdál;

- nejpřesněji (na branku).


7. Tučňák


- víčko vložte mezi kolena, držte a dojděte (dohopkejte)

na určenou metu;

- víčko vložte mezi kolena, držte a dojděte (dohopkejte)

a spusťte do misky.


8. Stavíme věž


- kolik víček dáš na sebe bez pádu věže;

- použij jen modrá víčka;

- střídej barvy.


9. Když je víček hodně


- vytvoř obrázek (kytka, letadlo, domeček…);

- udělej obrys, tzn. z krabice se bere po jednom víčku

a obkládá se určitý objekt

(např. nějaká hračka, Méďa, sourozenec, ležící tatínek).


10. Masáž chodidel


- po vytvořené cestičce z víček kráčí cvičenec bos;

- víčka v krabici – jedna vrstva, a cvičenec opatrně „šlape zelí“.


Další varianty her s víčky jsou pro starší děti.

Když na víčka lihovkou napíšete čísla, lze použít např. pro procvičování násobilky.

Pokud napíšete písmenka, je to možné využít k vytvoření slov

při zadání instrukce „použij nohy a hlavu“.


Je jen na rodičích, jak budou děti motivovat.

př. „Zašlápni vir a dones ho do karantény“


Děti chvalte a užijte si s víčky!


Těšíme se na Vás v našich kroužcích!